Projekty młodzieży

Projekty młodzieży


PROJEKTY MŁODZIEŻY TO WSPÓLNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ POLSKĄ I ŻYDOWSKĄ W INTERNECIE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO RZECZYWISTEGO SPOTKANIA, A TAKŻE PO NIM - W CELU PODTRZYMANIA KONTAKTU


Propozycja projektów internetowych z wykorzystaniem Facebooka

Uczniowie z partnerskich szkół w Polsce i Izraelu, korzystając z możliwości, jakie daje internetowa platforma edukacyjna, zakładają na Facebooku grupę, w której wymieniają się informacjami  i prezentacjami na temat swoich szkół, państw, miast i siebie samych. Pozwoli im to na wzajemne poznanie się jeszcze przed rzeczywistym spotkaniem. Po spotkaniu mogą dzielić się wrażeniami, refleksjami, udostępniać relacje multimedialne.

Inna możliwość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej na Facebooku to wspólna realizacja projektów związanych z pracą nad konkretnym tematem np. historycznym czy aktualnym społecznie.


Proponowane tematy wspólnych działań:   

 

  • EVERYDAY LIFE IN MY TOWN - młodzież z obu krajów prezentuje partnerskiej szkole swoją codzienność (przedstawienie uczniów i nauczycieli, zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz form spędzania czasu wolnego)
     

  • LIFE IN POLAND NOWADAYS - młodzież z obu krajów prezentuje swój kraj i swoje miasto (historię, kulturę, tradycje, społeczeństwo)
     

  • THE 3D MODEL OF LUBLIN JEWISH DISTRICT - grupy z Polski i Izraela zapoznają się z wirtualną makietą przedwojennej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Wybierają konkretne adresy, zapoznają się z dostępnymi informacjami o miejscach i ich mieszkańcach, a następnie starają się pogłębić swoją wiedzę. Grupa polska może korzystać z archiwalnych i współczesnych materiałów (dokumentów, zdjęć, opracowań) dostępnych na stronie www.leksykon.teatrnn.pl. Grupa izraelska poszukuje informacji na ten sam temat w Instytucie Yad Vashem i anglojęzycznych archiwach cyfrowych; może też spróbować dotrzeć do żyjących w Izraelu rodzin o lubelskich korzeniach. Zebrane wiadomości prezentowane są w formie multimedialnych narracji, które publikowne są w Internecie
     

  • RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS - młodzież z obu krajów wybiera nazwisko jednej (związanej z Lublelszczyzną) osoby spośród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Poszukuje materiałów (dokumentów, zdjęć, relacji) związanych z jej historią oraz próbuje dotrzeć do informacji o osobach przez nią ocalonych. Jeśli bohaterowie danej historii, ich rodziny bądź świadkowie wojennych wydarzeń nadal żyją, młodzież może próbować do nich dotrzeć. Opowieści o losach Sprawiedliwych i Ocalonych publikowane są w dowolnej formie w Internecie

 


 

PORTALublin on Facebook
Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.