Platforma edukacyjna na Facebooku

Platforma edukacyjna na Facebooku


Platforma edukacyjna BRAMA - SPOTKANIA POLSKO-ŻYDOWSKIE poświęcona jest spotkaniom młodzieży z Polski, Izraela i innych krajów, które odbywają się w szkołach Lublina i Lubelszczyzny.

Ideą platformy jest tworzenie wirtualnej płaszczyzny komunikacji dla polskiej i żydowskiej młodzieży, ale także dla nauczycieli i edukatorów zaangażowanych w organizację spotkań.

Elementem platformy są scenariusze warsztatów polsko-żydowskich, dostępne w wersji polskiej, angielskiej i hebrajskiej. 

PORTALublin on Facebook
Projekt PORATLublin został sfinansowany ze środków Akademii Orange, edycja 2010.
Koordynator Regionalny, woj. lubelskie.