Kontakt

English version

Koordynatorka projektu:
Agnieszka Jarmuł
[email protected]

Koordynatorka MiniLabu:
Monika Czapka
[email protected]

Opieka merytoryczna nad projektem:
Łukasz Kowalski
[email protected]

Informacja prasowa:

Agnieszka Jarmuł
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67
fax. (081) 534 61 10

Licencja Creative CommonsProjekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Wszystkie materiały dostępne na stronie "LublinLab" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska