MiniLab

English version

Podczas dwumiesięcznego "małego medialabu" z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie stworzyliśmy mapę problemów dzielnicy, w której mieszkają - Sławin.  Co ważne podczas pracy z dziećmi została wykorzystana metoda medialabu - forma działania umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o umiejętnościach z różnych dziedzin.
W ramach projektu uczniowie wzieli udział w:
I. warsztatach ogólnych (przeznaczonych dla wszystkich uczestników):

  • integracja grupy z elementami twórczego rozwiązywania problemów,
  • historia dzielnic Sławin i Sławinek,
  • społeczeństwo obywatelskie,

II. warsztach praktycznych (jednym spośród następujących):

  • warsztat fotograficzny,
  • warsztat video,
  • warsztat dźwiękowy,
  • warsztat dziennikarski.

Nagrodą dla najaktywniejszych małych uczestników projektu był warsztat komiksu oraz warsztat graffiti.

Efektem pracy minilabu są:

 


 

 

Licencja Creative CommonsProjekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Wszystkie materiały dostępne na stronie "LublinLab" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska