O projekcie

English version

“LublinLab” to unikalne przedsięwzięcie w zakresie edukacji kulturalnej realizowane przez Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, dzięki wsparciu finansowemu Akademii Orange.

Podczas dwumiesięcznego "małego medialabu” -  z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie zidentyfikowaliśmy i zaproponowaliśmy rozwiązania wybranych społecznych problemów współczesnego Lublina oraz tych z obszaru dziedzictwa kulturowego. Podczas pracy z dziećmi została wykorzystana metoda medialabu - forma działania umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o umiejętnościach z różnych dziedzin. W ramach projektu uczniowie wzieli udział w kilku rodzajach warsztatów: integracja grupy z elementami twórczego rozwiązywania problemów, historia dzielnic Sławin i Sławinek, społeczeństwo obywatelskie, fotografia, dziennikarstwo, historia mówiona.

Kontynuacją projektu jest 4-dniowe spotkanie z zaproszonymi edukatorami, artystami, programistami, grafikami. Ich zadaniem jest wykorzystanie materiałów stworzonych przez uczestników Minilabu i stworzenie scenariuszy edukacyjnych i internetowych aplikacji multimedialnych zmieniających Lublin.

Kulminacja projektu to prezentacja efektów pracy małych i dużych "medialabowców" zorganizowana podczas Tygodnia Akademii Orange (między 24 maja a 1 czerwca 2012).

Materiały uzyskane podczas całego projektu, czyli: scenariusze zajęć i aplikacje multimedialne są udostępnione na wolnych licencjach w Internecie. Dzięki temu każdy animator, edukator będzie mógł wykorzystać je w swoich działaniach.

Licencja Creative CommonsProjekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Wszystkie materiały dostępne na stronie "LublinLab" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska