Polecamy projekt: "Chodź, namaluj swój świat"

Jak niewidomi wyobrażają sobie rzeczywistość? Jak bardzo ich wyobrażenia różnią się od naszych? Poprzez realizację projektu "Chodź namaluj swój świat", skierowanego do dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno ­ Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Lublinie i ich widzących rówieśników chcemy odpowiedzieć na wyżej postawione pytania. Ważnym punktem programu będzie samodzielne tworzenie audiodeskrypcji - część warsztatów poświęcona zostanie tworzeniu i nagrywaniu opisów prac uczestników. Projekt zakłada cykl warsztatów artystyczno ­- edukacyjnych, które odbędą się wiosną 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno ­ Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i na Wydziale Artystycznym UMCS. Spotkania poprowadzą studenci Wydziału Artystycznego. Warsztaty podsumowane zostaną wystawą w Domu Słów, na której zestawimy prace dzieci widzących i niewidomych, wzbogacone samodzielnie stworzoną audiodeskrypcją.

Koordynatorka: Katarzyna Sobczyk

Projekt jest realizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona projektu: http://chodznamalujswoswiat.foliocreate.com