Działania cykliczne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

15 marca - Urodziny Józefa Czechowicza
Spotkanie odbywa sie, co roku w rocznicę urodzin wybitnego lubelskiego poety - Józefa Czechowicza. Obchody obejmują odczytanie Poematu o mieście Lublinie przez zaproszonych gości i publiczność. Na pamiatkę uczestnicy dostają unikatowy tomik Poematu o mieście Lublinie wykonany ręcznie techniką typograficzną

 

 

 

16 marca - Misterium Światła i Ciemności
Misterium odbywa się w rocznicę rozpoczęcia likwidacji getta w dzielnicy żydowskiej na Podzamczu (16/17 marca 1942). Rozpoczyna się w godzinach wieczornych odczytaniem w Bramie Grodzkiej listy nazwisk mieszkańców dzielnicy żydowskiej. Następnie w przestrzeni, gdzie było kiedyś miasto żydowskie (Plac Zamkowy, ul. Kowalska, Podzamcze), gaśnie światło. Płonie tylko Latarnia Pamięci przy ul. Podzamcze, która jest pamiątką po żydwskich mieszkańcach Lublina

24 marca - Upamiętnienie likwidacji ochronki przy Grodzkiej 11
Od 2006 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przygotowuje akcję mającą na celu upamiętnienie likwidacji żydowskiej ochronki, która mieściła się przy Grodzkiej 11.  Aby przybliżyć jej historię przy ul. Grodzkiej 11 została przygotowana specjalna instalacja, dzięki której można przeczytać i ułyszeć relacje świadków modru na dzieciach. Drugą części akcji stanowi spacer od Ochronki, przez Bramę Grodzka, pod wiecznie zapaloną, ostatnią latarnię żydowskiego miasta, aż na Tatary, w miejsce, gdzie zostały zamordowane dzieci

Kwiecień - Wędrowne Spotkania z Opowieścią
Tydzień kwietnia, który wypełniony jest opowieściami I. B. Singera, w oparciu o które zbudowano Literacki Przewodnik po Lubelszczyźnie Śladami Opowiadań Singera. Podczas spotkań w miasteczkach, będących miejscem akcji opowiadań Singera ich mieszkańcy zapoznają się twórczością Autora. Poznają przy tym mitotwórczy charakter Lubelszczyzny dla żydowskich pisarzy
 

18 kwietnia - Urodziny Sztukmistrza
Wydarzenie na cześć najsłynniejszego lublinianina na świecie. Odznaczony nagrodą Nobla I. B. Singer uczynił Jaszę Mazura, czyli Sztukmistrza z Lublina znanym na cały świat Magikiem. W rocznicę urodzin czytane są fragmenty "Sztukmistrza z Lublina", wznoszony toast i świętowanie zaistnienia tej barwnej postaci 

19 kwietnia - Listy do Henia
Działanie "Listy do Henia" jest upamiętnieniem losów żydowskiego chłopca, który zginął w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Obejmuje ono pisanie listów do Henia i wysyłanie ich na adres, pod którym chłopiec ze swoją rodziną mieszkał w czasie wojny. Listy wracają później do nadawców z adnotacją "Adresat nieznany", co jest czytelnym znakiem pustki, jaką w Lublinie spowodowała Zagłada. W ramach "Listów do Henia" odbywa się spacer jego po miejscach związanych z chłopcem. Działaniu towarzyszy ostatnie zdjecie Henia wykonane w sierpniu 1939 roku na schodach banku przy Krakowskim Przedmieściu (obecnie PKO S.A.) 

Ostatni tydzień maja - Miasto poezji
Celem festiwalu jest promocja poezji. Działania mają miejsce zarówno w przestrzeni miejsciej:  spotkania w szkołach, koncerty, happeningi, spotkania z poetami, trolejbus poezji, tatuowanie miasta; jak i przestrzeni prywatnej: Mieszkania poezji (spotkania poetyckie w prywatnych domach). Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w 2008 roku

2 czerwca - Pożar miasta Lublina
Rocznica pożaru miasta Lublina z 1719 roku. Tego dnia na Starym Mieście odbywa się happening, będący przypomnieniem procesji dominikańskiej, która w 1719 roku ocaliła miasto z pożaru. Do wzięcia udziału w procesji są zaproszeni wszyscy mieszkańcy Lublina

 

Czerwiec - Zaczarowany Lublin
Zaczarowany Lublin to jednodniowy festiwal, którego patronem jest Jasza Mazur, czyli Sztukmistrz z Lublina. W przestrzeni Starego Miasta -  Trybunału i Placu po Farze prezentowane są dwie najważniejsze lubelskie legendy: legenda o Czarciej Łapie i legenda o śnie Leszka Czarnego. Plac po Farze jako przestrzeń sacrum, wypełniona aniołami malowanymi przez mieszkańców miasta i Trybunał jako przestrzeń profanum, wypełniona postaciami diabłów łączą się podziemnym przejściem, czyli Lubelską Trasą Podziemną, w której można spotkać przedziwne postaci bajkowego świata...

Lipiec - Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie"
Spacer trasą opisaną przez Józefa Czechowicza w "Poemacie o mieście Lublinie". Pierwsze przejście odbyło się w nocy 13/14 lipca 2003 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Poety. Spacer przypada na noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski Wędrowiec. Co roku, specjalnie na tę okazję wydawany jest przewodnik zawierający tekst "Poematu o Mieście Lublinie", fragmenty "Ilustrowanego przewodnika po Lublinie" z 1931 r. oraz przedwojenne pocztówki z kolekcji Zbigniewa Lemiecha

9 września - Śmierć Józefa Czechowicza
9 września jest dniem tragicznej śmierci Józefa Czechowicza. W 2006 roku Ośrodek uczcił pamięć o poecie m.in. Mszą świętą, przeniesieniem urny z ziemią z miejsca, w którym zginął Czechowicz do kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Lipowej. W 2008 roku miała zaś miejsce promocja dwóch kolejnych tomów „Scriptores” z serii Czechowicz. W 2009 obchody upamiętniające śmierć Czechowicza zyskały nową formułę: czytanie wierszy poety w przestrzeni miejskiej na Placu Czechowicza oraz ich drukowanie

29 września - Misterium Dzwonu
Misterium jest upamiętnieniem dawnego patrona Lublina - Michała Archanioła. Po raz pierwszy miało miejsce w 2001 roku.
Niezmiennym elementem misterium jest bicie w dzwon św. Michała - w samo południe mieszkańcy Lublina są zaproszeni do przyjścia na Wieżę Trynitarską, by własnoręcznie poruszyć dzwon. W 2009 roku obchody zostały połączone z grą miejską rozgrywającą się w przestrzeni Starego Miasta

 Od 1998 roku - Spotkanie z dokumentem
Spotkania z dokumentem filmowym to program realizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w latach 1998-2001, jego wznowienie następiło w 2009 roku. Są to stałe, comiesięczne prezentacje filmów dokumentalnych oraz spotkania z ich twórcami. Projekt ten łączy się bezpośrednio z programem Ośrodka budowanym wokół problemu pamięci, a właśnie film dokumentalny z jego podstawową funkcją dokumentowania rzeczywistości dotyka tego problemu bardzo wyraźnie. Ośrodek gościł między innymi: Marcela Łozińskiego, Tadeusza Pałkę, Bogdana Dziworskiego, czy Stanisławę Domagalską

Od 1999 roku - Wystawa Lublin. Portret miejsca
Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” to zmodernizowana i uzupełniona forma wystawy „Portret Miejsca”, która od 1999 roku funkcjonowała we wnętrzach Bramy Grodzkiej. Nowa wystawa, poświęcona wielokulturowemu, przedwojennemu Lublinowi, w sposób szczególny skupia się na tematach związanych z realizowanymi w ośrodku programami: Historia Mówiona oraz Przestrzeń i ikonografia przedwojennego Lublina

Od 2003 roku - Wystawa Elementarz
Wystawa "Elementarz", znajdująca się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, opowiada losy czworga dzieci więzionych na Majdanku, zarówno żydowskich: Halina Birenbaum i Henryk Żytomirski , białoruskich: Piotr Kiriszczenko i polskich: Janina Buczek-Różańska. Przestrzeń baraku przeznaczona na wystawę podzielona została na dwie odrębne części, rozdzielone ścianą: „Świat Elementarza” oraz „Świat Obozu”. Zwiedzający mają okazję poznać historię dzieci, obejrzeć fotografie oraz wysłuchać relacji na temat życia w obozie

Od 2005 roku - Lubelska Trasa Podziemna
Lubelskie Podziemia to ok. 300-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod zabudową Starego Miasta. Korytarze i sale rozłożone są na trzech kondygnacjach na głębokości od 9 do 12m. Trasa powstała w wyniku połączenia części licznych staromiejskich piwnic. Ich historia sięga początku XVI w. czyli stulecia największej świetności Lublina. Trasa przebiega pod lubelskim Starym Miastem: zaczyna się w Trybunale Koronnym, biegnie pod ulicą Złotą i Archidiakońską, a kończy się w jednej z kamienic przy Placu Po Farze. Zwiedzanie odbywa się pod opieką przewodnika 

Od 2009 roku - Galeria Fotografii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
W Galerii organizowane są wystawy fotografii, m.in. O podniesieniu rzeczy zdegradowanej, Hartwig, czy Stanisława Siurawska. Naświetlona historia życia. W ramach cyklu "Sztuka pamięci", obywającego się przy okazji wernisaży odbywają się spotkania. Do tej pory "Brama Grodzka" gościła m.in.: Bogdana Konopkę, Jerzego Lewczńskiego, Andrzeja Różyckiego, Jana Magierskiego, Pawła Żaka

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/30857/12_9.06.11_Alicja_Magiera.jpg

 

Warsztaty Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

W ramach działalności edukacyjnej Ośrodka prowadzone są warsztaty o różnej tematyce. Związane są z poszczególnymi działaniami cyklicznymi, bądź realizowanymi aktualnie projektami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą