Projekty edukacyjno-animacyjne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

PROGRAM


 

PROJEKT


 

 

 

 

BRAMA PAMIĘCI

 

Kalendarium

Leksykon

 

  

DOM PAMIĘCI: HISTORIA ARNSZTAJNÓW

 

Kalendarium

Leksykon 

Warsztaty

 

FORUM KULTURY 
 PRZESTRZENI

 

Kalendarium

www.kulturaprzestrzeni.ulublin.eu

http://teatrnn.pl/edukacja/sites/default/files/users/22/forumkulturyprzestrzeniLOGO.jpg

 

BRAMA - SPOTKANIA POLSKO-IZRAELSKIE

 

Kalendarium

www.brama.teatrnn.pl

 

PAMIĘĆ - MIEJSCE - OBECNOŚĆ

 

Kalendarium 
Leksykon

ŚLADAMI OPOWIADAŃ SINGERA. LITERACKI PRZEWODNIK PO LUBELSZCZYŹNIE

 

Kalendarium

www.singer.teatrnn.pl

www.sladamisingera.teatrnn.pl

 

SPOTKANIA KULTUR

 

Kalendarium
Leksykon

 

ŚWIATŁA W CIEMNOŚCI - SPRAWIEDLIWI
WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

 

Kalendarium

www.sprawiedliwi.teatrnn.pl

 

ŚRODKI ŚWIATA / CZYTANIE DZIEDZICTWA 
KULTURY

 

Kalendarium

Leksykon

WAGON PAMIĘCI

 

Kalendarium

wagon2010.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOMNIANA PRZESZŁOŚĆ - WIELOKULTUROWE TRADYCJE LUBELSZCZYZNY

 

Kalendarium

Leksykon

 

 

 

MISTERIA


 

WYSTAWY


 

 

 

 

MISTERIUM DZIEŃ PIĘCIU MODLITW

 

Kalendarium

Leksykon

 

DOM  - GRODZKA 19

 

Kalendarium

Leksykon

 

  

MISTERIUM JEDNA ZIEMIA - DWIE ŚWIĄTYNIE

 

Kalendarium

Leksykon

WYSTAWA WIELKA KSIĘGA MIASTA

 

Kalendarium

Leksykon

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/22098/1998.05_003.JPG

MISTERIUM PAMIĘĆ SPRAWIEDLIWYCH - PAMIĘĆ ŚWIATŁA

 

Kalendarium

Leksykon

 

WYSTAWA PAMIĘĆ SPRAWIEDLIWYCH -
PAMIĘĆ ŚWIATŁA

 

Kalendarium

Leksykon

  

 

 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE


DZIAŁANIE INTERNETOWE


 

 

 

 

DNI RADIA W TEATRZE NN

 

Kalendarium  
Leksykon

  

LUBLIN W DOKUMENCIE

 

Kalendarium

www.teatrnn.pl/lublinwdokumencie


  

MAGICZNE OKO - OPOWIEŚCI Z LUBELSKIEGO RADIA

 

Kalendarium

Leksykon 

  

RYNEK STAREGO MIASTA W LUBLINIE
W RYSUNKACH I FOTOGRAFII

 

Kalendarium 

Leksykon 

  

   

ŻYCIE ŻYDÓW W EUROPIE Z DALA OD METROPOLII

 

Kalendarium 

www.zydzi-zycie.net 

 

 

 

TEATR NN


 

WYDAWNICTWO


 

 

 

 

TEATR NN

 

Kalendarium

Leksykon


 

SCRIPTORES

 

Kalendarium

Leksykon