WAGON2010 – WARSZTATY ANIMACJI SIECI

Warsztaty Animacji Sieci

WAGON2010 – WARSZTATY ANIMACJI SIECI to sposób na kreatywne i twórcze upamiętnienie wydarzeń Lubelskiego Lipca 80. W tym celu wśród młodzieży licealnej zostanie wyłonionych 15 wolontariuszy, którzy wezmą udział w warsztatach animacji sieci. Szkolenie będzie przeprowadzone przez dwoje doświadczonych animatorów.

 

Pomysłodawcą i organizatorem warsztatów animacji sieci jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Zaproponowane przez nas metody pracy z młodymi ludźmi nauczą ich, jak można w kreatywny sposób wykorzystywać zasoby Internetu. Umożliwią i pomogą w rozwinięciu swobodnego, a zarazem krytycznego myślenia. Forma, którą zaproponujemy uczestnikom projektu, pozwoli każdemu z nich indywidualnie uczestniczyć we wspólnych działaniach. Dzięki temu wolontariusze odnajdą swój sposób animacji sieci i interaktywny przekaz pamięci, a także odkryją szerokie walory edukacyjne Internetu.

 

Projekt jest integralną częścią przedsięwzięcia WAGON2010. Część uczestników warsztatów animacji sieci będzie miała możliwość wyjazdu WAGONEM2010.