Projekt „Dom Pamięci: historia Arnsztajnów”

Franciszka Arnsztajnowa

Ośrodek „Brama Grodzka -Teatr NN” i Muzeum Historii Polski

zapraszją  do udziału w projekcie edukacyjnym 

„Dom Pamięci: historia Arnsztajnów”

(7 września -15 listopada 2010)

IDEA PROJEKTU

Projekt „ Dom Pamięci: historia Arnsztajnów” o charakterze edukacyjno-społecznym, który poprzez różne warianty metody art education (edukacja przez sztukę) ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej młodych mieszkańców Lublina oraz wzbogacić ich wiedzę na temat tradycji, kultury i literatury Regionu.

Franciszka Arnsztajnowa (19.02.1865) znana polska poetka, której życie było związane z Lublinem, odebrała ważną rolę w ruchu niepodległościowym jeszcze przed I wojną światową. Dom na ul. Złotej 2, gdzie mieszkała z mężem Markiem – słynnym lekarzem, urósł do rangi symbolu. 

Widok na kamienicę Arnsztajnów przy ul. Złotej 2. Fot. ze zbiorów Muzeum in. J.Czechowicza

Arnsztajnowa była także założycielką Towarzystwa Literackiego w Lublinie. Ojciec jej pełnił funkcję Dyrektora Towarzystwa Kredytowego Miasta Lublina, zaś matka – Malwina Meyerson, była powieściopisarką. Brat Franciszki Arnsztajnowej, Emil Meyerson był znanym filozofem.

Uczestnikami projektu jest młodzież ponadgimnazjalna, której chcemy przybliżyć fascynującą postać poetki. Losy jej rodziny opisała Hanna Krall w Wyjątkowo długiej linii. Dom Franciszki i Marka Arnsztajnów był tutaj przystanią, w której skupiało się całe życie niepodległościowe. W ich domu na ul. Złotej znajdowało się całe archiwum P.O.W. , a w lochach kamienicy znajdowało się umundurowanie, broń i amunicja plutonu. Kamienica przy ul. Złotej 2 była ośrodkiem polskiego patriotyzmu i ruchu niepodległościowego. Tam gromadziła się młodzież, czytało się poetów romantycznych, odbywały się zebrania i narady patriotyczne. Poetka zignęła tragiczną śmiercią – prawdopodobnie w 1942 r. w obozie koncentracyjnym, w Treblince.

2010 rok to 145. rocznica urodzin Franciszki Arnsztajnowej i 115. rocznica wydania jej pierwszego zbioru poezji.

Franciszka Arnsztajnowa. Fot. ze zbiorów rodziny Janiny Arnsztajn-Titkow.

Podczas warsztatów młodzież wybiera sama określoną narrację, aby opowiedzieć o losach rodziny Arnsztajnów, a następnie zaprezentuje ją 10 listopada 2010, w przeddzień Święta Niepodległości w przestrzeni miasta Lublina. W tym celu zostały przygotowane specjalne warsztaty, w których młodzież będzie uczestniczyć i, ucząc się historii miasta, zapozna się z różnymi sposobami narracji (warsztaty literackie, filmowe, muzyczne i teatralne), a następnie stworzy własną opowieść o wydarzeniach związanych z ruchem narodowowyzwoleńczym w Lublinie. Poza praktyką warsztatową młodzież spotka się ze specjalnymi gośćmi, którzy zechcą się podzielić z uczestnikami projektu własnym sposobem budowania opowieści.

WARSZTATY

Wypracowane dotąd  przez Ośrodek „Brama Grodzka-Tetr NN” metody nauczania historii na podstawie konkretnych postaci (np. realizowane od 2005 r. „Listy do Henia”) mogą stanowić wsparcie dla nauczycieli i animatorów pracujących z młodzieżą. Również proste opowieści potrafią dotrzeć do szerszego grona odbiorców, inspirując więcej osób do podjęcia działań związanych z edukacją obywatelską, w interdyscyplinarnych kontekstach, gdzie zachęca się edukatorów do wyjścia poza sztywne ramy programu edukacyjnego.

Warsztat "Listy do Henia" z młodzieżą lubelską, 19 kwietnia 2010, fot. M. Chorna

W projekcie "Dom Pamięci: historia Arnsztajnów" 4 warsztaty tematyczne zostały utworzone tak, aby młodzież mogła zdobyć wiedzę na temat historii miasta (losy rodziny Arnsztajnów na tle wydarzeń z  lat 1905-1945) w sposób ciekawy i różnorodny. Uczestnicy próbują samodzielnie, ciekawie opowiedzieć o  jednej rodzinie jako świadku wydarzeń historycznych. Wybór - w jaki sposób młodzież o opowie o historii - jest pozostawiona uczniom i mogą wybrać jedną z czterech grup, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami bądź zdolnościami, które będą mogli przy okazji rozwijać. Warsztaty grupowe mają zadanie zintegrować wszystkich uczestników. Program zajęć został ułożony w ten sposób, żeby młodzież mogła wymieniać się wiedzą i pomysłami.

Warsztaty literacko-radiowe

Przygotowane zajęcia mają pokazać, że można poznać historię poprzez literaturę. Warsztaty wykorzystują technikę creative writing.  Zadaniem grupy literackiej jest stworzenie scenariusza dla grupy filmowej, która będzie tworzyć film o rodzinie Arnsztajnów.

Warsztaty filmowo-radiowe

Zajęcia te pokazują, jak działają multimedia. Warsztaty są rodzajem szkółki filmowej, w której uczestnicy zapoznają się z  metodami filmu amatorskiego, pracą z kamerą, pracą nad montażem zdjęć. Zadaniem grupy filmowej jest utworzenie mini-dokumentu lub fabuły, który przybliży dzieje domu Arnsztajnów. Grupa filmowa współpracuje z grupą literacką.

Warsztaty muzyczno-taneczne

Warsztaty te obejmują pracę nad tekstem muzycznym z elementami tańca. Zadaniem grupy jest utworzenie części muzycznej, którego wykonanie odbędzie się podczas akcji ulicznej, jaką z kolei przygotowuje grupa teatralna. Grupa muzyczna współpracuje z grupą teatralną.

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne uczą, w jaki sposób można zrobić performance artystyczny upamiętniający ważne wydarzenia. Warsztaty obejmują zapoznanie się z podstawowymi technikami teatralnymi (emisja głosu, praca nad tekstem itp.). Zadaniem grupy teatralnej jest przygotowanie akcji ulicznej, opowiadającej mieszkańcom miasta Lublina o tradycjach niepodległościowych domu Arnsztajnów. Performance „Jutro Święto”, który odbędzie się 10 listopada, ma na celu przygotować mieszkańców miasta do świadomego uczczenia Święta Nieodległości.

Spotkania ze specjalnymi gośćmi

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi towarzyszy zajęciom warsztatowym. Spotkania uzupełniają wiedzę uczestników oraz promują projekt. Udział w spotkaniach biorą ludzie związani literaturą, filmem i teatrem.

Efekty projektu (wraz z nagrodzonymi pracami konkursowymi) będą dodatkowo promowane podczas Lubelskich Spotkań Literackich „Miasto Poezji” w maju 2011 roku.
 

„Młodzież daje lekcję Miastu. Jutro Święto”

10 listopada 2010 uczestnicy projektu zapraszają swoich przyjaciół i mieszkańców Lublina, żeby pokazać im swój artystyczny projekt „Młodzież daje lekcję Miastu. Jutro Święto” w formie wypracowanego upamiętnienia przestrzeni (uliczny performance) oraz nagranego dokumentu.
Powstanie specjalny serwis internetowy, na którym zostaną zebrane materiały z całości projektu. Na stronie zostaną zamieszczone materiały audio, video oraz gotowe scenariusze i materiały edukacyjne, z których będą mogli korzystać zainteresowani uczniowie, nauczyciele, animatorzy.

Konkurs

Finał konkursu odbędzie się 10.11.2010r . Więcej szczegółów wkrótce w zakładce  Konkurs Dom Pamięci: historia Arnsztajnów”>>.
Prace konkursowe należy składać do 15.10.2010 r.

Warsztaty

Ilość miejsc dla uczestników warsztatów jest określona. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: [email protected]

W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika, szkołę, którą będzie prezentować oraz dane kontaktowe.

Kontakt

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67

Koordynator projektu: Aleksandra Zińczuk
[email protected]   lub   [email protected]

 

Oferta bezpłatna.

Przyjmujemy zapisy na warsztaty do 5 września!

 

 

Projekt „Dom Pamięci: historia Arnsztajnów” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Muzeum Historii Polski oraz realizowane w ramach jego programu „Patriotyzm Jutra”.