IDEA LATARNI


Dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przedsięwzięcia związane z animacją i edukacją są szczególnie bliskie. Stąd też powstał pomysł na zbudowanie serwisu internetowego, który skierowany jest do osób działających na rzecz edukacji i kultury, związanych z organizacjami i instytucjami, a także do osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia: rodziców, nauczycieli oraz animatorów społecznych.
 

Patronką serwisu uczyniliśmy nieżyjącą już Barbarę Koterwas, animatorkę społeczną z Lublina, twórczynię teatrzyku „Latarnia”, osobę wykorzystującą działania artystyczne w pracy z tzw. trudną młodzieżą.

 

1) Edukacja
Dzięki portalowi „Latarnia Lublin” uczniowie i nauczyciele mają łatwy dostęp m. in. do wiedzy o historii i kulturze miasta. Są tu prezentowane najlepsze i najciekawsze programy edukacyjne oraz najaktywniejsi nauczyciele. Również tutaj można znaleźć informacje o działalności lubelskich instytucji kultury (domy kultury, biblioteki, muzea) o ich ofercie w obszarze edukacji kulturalnej.
2) Animacja
W „Latarni Lublin” pokazujemy jak wykorzystać wiedzę zgromadzoną w portalu w konkretnych działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia (m. in. program „Środki Świata”, "Wspólny Lublin"). Ważnym elementem „Latarni” jest prezentacja autorskich i niekonwencjonalnych działań z pogranicza kultury i sztuki podejmowanych przez animatorów na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych.

 

Inwestując w edukację zwiększamy szanse młodzieży na znalezienie lepszej pracy, na wyjście z biedy, na osiągnięcie sukcesów. To dobrze wyedukowani młodzi ludzie, pełni inwencji, otwarci na świat, mogą zacząć zmieniać Lublin – tworząc nowe miejsca pracy, a tym samym budując podstawę do jego rozwoju. Tak więc potrzebni są nowatorsko myślący nauczyciele, nowoczesne programy nauczania uzupełnione dobrą technologią, potrzebne jest myślenie o szkole jako o centrum cywilizacyjnym i kulturowym dzielnicy, wsi czy też miasteczka. Potrzebne jest zatem duże wsparcie dla szkół ze strony miejskich instytucji kultury (program edukacji kulturalnej) oraz od animatorów.