Bądź Odkrywcą Pamięci

Dlaczego warto zajmować się przeszłością miejsca, w którym żyjemy? Dlaczego to miejsce jest dla nas ważne?

Rozumienie i odczuwanie naszego najbliższego otoczenia – naszej „małej ojczyzny” ma decydujący wpływ na to, jakimi ludźmi będziemy, jak będziemy postrzegać i rozumieć świat, w którym żyjemy. To „nasze miejsce” powinno być dla nas na całe życie rodzajem specjalnego i wyjątkowego punktu odniesienia –symbolicznym środkiem świata, wobec którego będziemy orientować to, co robimy i kim jesteśmy.
 

I.IDEA I
PROGRAMY

Bądź Odkrywcą Pamięci
Mała Ojczyzna
Środek Świata                                                            

 

Program "Środki Świata"
Program "Lublin - Moje Miasto”
Program „Szkolne Kluby Odkrywców –
ścieżkami pamięci”

II.DZIEDZICTWO
KULTUROWE

Dziedzictwo kulturowe
Dziedzictwo kulturowe wsi
Czytanie śladów historii
Edukacja wg Celestyna Freineta

Krajobraz – więź człowieka z otoczeniem
Krajobraz kulturowy – wartości niematerialne
Krajobraz miejski
Krajobraz Lublina

Cmentarz jako tekst kultury
Jak czytać cmentarz?

III.ŹRÓDŁA
HISTORYCZNE


Źródła historyczne
Źródła historyczne pisane
Źródła historyczne materialne
Jak korzystać ze źródeł historycznych?
 

Odkryj tajemnice archiwum
Leksykon pojęć z dziedziny dyplomatyki

Jak zostać genealogiem?
Podstawowe pojęcia genealogii
Źródła do badań genealogii

IV.OPOWIADANIE
HISTORII

Pracownia Opowiadania
Tradycja opowiadania
Sztuka opowiadania dawniej i dziś
Kim są opowiadacze historii?
Bajkoterapia
Jak opowiadać baśnie?

Pieśni dziadowskie
 

Opowiadanie historii rodziny poprzez teatr
Opowiadanie historii miejsca poprzez teatr
Opowiadanie historii w Teatrze NN
Animacja teatralna

V.HISTORIA
MÓWIONA

Czym jest historia mówiona?
Jak nagrać historię mówioną?

Radio Pamięć

VI.REPORTAŻ

Czym jest reportaż prasowy?
Jak stworzyć reportaż literacki?
Reportaż prasowy – z problemów teorii i warsztatu
Dokumentalne formy literackie
Opracuj biogram

 

Czym jest reportaż radiowy?
Jak stworzyć reportaż radiowy?
Reportaż radiowy wg Janiny Jankowskiej
Reportaż radiowy wg Mariusza Marksa
Reportaż radiowy wg Małgorzaty Sawickiej
Dziedzictwo lubelskiej szkoły reportażu radiowego

 

Reportaż – bibliografia