Wymiana młodzieżowa


 

Wymiana Młodzieży polega na przyjęciu u siebie lub odwiedzeniu grupy z innego kraju. Wymiana Młodzieży jest adresowana do grup młodzieży w wieku od 13 do 25 lat. Celem jest uczestnictwo we wspólnym programie zajęć, aktywne uczestnictwo młodych ludzi, odkrywanie i poznawanie różnych realiów społecznych i kulturowych oraz wzajemne uczenie się od siebie.
Poniżej lista szkół lubelskich, ktora bierze udział w programie wymiany młodzieżowej.

 

 SZKOŁA

 WYMIANA/WSPÓŁPRACA OPIEKUN

 I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
w Lublinie

Niemcy, Francja, Anglia , Belgia , Białoruś, Finlandia, Rosja, Ukraina  Beata Król

 II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Zamoyskiego
w Lublinie

 Izrael (Rishon le Zion), Niemcy Magdalena Gardzisz-Giza
Monika Sugier
Beata Szczerbińska-Budzyńska
Anna Łukaszczyk
 

 III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej
w Lublinie

 Ukraina, Niemcy Bogdan Kędziora
Justyna Malicka
Beata Brożek
Barbara Kasperek
Iwona Kołbuk
Agnieszka Jednac

 V Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Lublinie
 Niemcy , Izrael (spotkania)  Zbigniew Jakuszko
Maria Skublewska
Barbara Siemińska
Hordyjewicz Małgorzata

 VI Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja
w Lublinie
 Niemcy, Belgia, Ukraina  Elżbieta Domańska
Jadwiga Lis

 VII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Lublinie
 Niemcy, Izrael, Hiszpania Marian Manastyrski
Katarzyna Kasprzycka

 VIII Liceum Ogółnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej
w Lublinie

 
 Niemcy, Holandia  Teresa Rybicka
Renata Sugier
Joanna Cydejko
Urszula Kawa

 IX Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
w Lublinie
 Francja, Niemcy, Holandia, Izrael  Beata Bojar
Wiesława Turżańska

 
  XV Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 1)
w Lublinie

 Niemcy (wymiana  zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw) Barbara Klepacka
Iwona Smyk

 XVI Liceum Ogólnokształcące
(ZSE im.Vetterów)
w Lublinie
 Niemcy  

 XVII Liceum Ogólnokształcące
specjalne dla Uczniów Niewidomych i SłaboWidzących
 Litwa, Czechy , Finlandia Alicja Ostrzyńska
Jolanta Jasińska
 

 XIX Liceum Ogólnokształcące
im. Marii i Jerzego Kuncewiczów
w Lublinie
 Czechy  

 XXI Liceum Ogólnokształcące
(ZS im. św. Stanisława Kostki)
w Lublinie

 Anglia , Niemcy Dorota Koper
  Marzena Orłowska
 Beata Gruszczyńska

 XXIII  Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
(ZSW)
w Lublinie
 Niemcy , Litwa , Francja Monika Wrona
 Anna Polakowska
Anna Michalska 

 
XXIV  Liceum Ogólnokształcące
(ZS Nr 5 im. Jana Pawła II)
w Lublinie
Niemcy (praktyki zawodowe), Belgia, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania Monika Szelest
Leszek Żmijan
Agata Pytka
Małgorzata Sztajdel
 Wojciech Łysiak
Danuta Karoń
Małgorzata Olewińska-Kiszczak 
 
 XXVII Liceum Ogólnokształcące
(ZS nr 10 im. Grażyny Chrostowskiej)
w Lublinie
Niemcy, Włochy, Finlandia, Hiszpania (współpraca przy projekcie  „Her Story” w ramach Porgramu Comenius)   
   
Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące
w Lublinie
 Francja Anna Szafran
Irena Babkiewicz 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
w Lublinie
Niemcy  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka
w Lublinie
Włochy, Niemcy, Szwecja, Hiszpania  

 Gimnazjum nr 3
w Lublinie
Niemcy, Grecja, Cypr, Włochy (projekty: "Ludzie ludziom..." - z przeszłości uczymy się na przyszłość; EU Youth Parliament; BOOKraft)   

 Gimnazjum nr 5
im. Króla Władysława Łokietka
w Lublinie
Dania Paulina Mandziarz 

 Gimnazjum nr 9
im. cc. majora Hieronima Dekutowskieg ps. "Zapora"
w Lublinie
 Ukraina Iwona Kryczka

 Gimnazjum nr 16
im. F. Chopina
w Lublinie
Hiszpania (Comenius; eTwinning)  Jolanta Gajda

 Gimnazjum nr 18
w Lublinie
Ukraina  

 Gimnazjum nr 19
im. Józefa Czechowicza
w Lublinie
Hiszpania, Niemcy Ewa Grodecka
Marta Grela

Gimnazjum nr 25
im. Szarych Szeregów w ZS Nr 8
w Lublinie
Turcja, Holandia, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania, Dania (projekty: "Różni, podobni, tacy sami - My młodzi Europejczycy"; eTwinning)
 
 

Pallotyńskie Gimnazjum
im. Stefana Batorego
w Lublinie
Francja, Włochy, Izrael, Anglia, Hiszpania  

Prywatne Gimnazjum
im. I.J. Paderewskiego
w Lublinie
Hiszpania, Turcja, Słowacja, Bułgaria , Rumunia  

 Zespół Szkół Ekonomicznych
im.Vetterów
w Lublinie
Niemcy  

 Zespół Szkół
im. św. Stanisława Kostki
w Lublinie
Anglia, Niemcy  

 Zespół Szkół Nr 5
im. Jana Pawła II
w Lublinie
Niemcy (praktyki zawodowe)  

Zespół Szkół nr 10
w Lublinie
Włochy, Niemcy Węgry Hiszpania Bułgaria Ukraina Litwa