Szkoła dokumentu

W Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” działa Szkoła Dokumentu.
Jest to wspólna marka dla realizowanych niezależnie w Ośrodku programów:

 

•  Spotkania z dokumentem (film, radio)
•  Warsztaty dokumentu (m. in. animacja sieci z wykorzystaniem dokumentu)
•  Historia Mówiona
•  Teatr NN
•  Wystawy
•  Galeria Fotografii
•  Pracownia ikonografii (fotografia)
•  Strona internetowa poświęcona lubelskiemu reportażowi

Projekt "Dom Pamięci: historia Arnsztajnów", fot. M. Fedorowicz, 2010.

Projekt "Dom Pamięci: historia Arnsztajnów",
fot. M. Fedorowicz, 2010.

 Idea Szkoły jest mocno osadzona w działalności Ośrodka związanej z Pamięcią. Wiąże się to przede wszystkim z docieraniem do materiałów źródłowych (dokumentów) związanych z konkretnymi wydarzeniami, miejscami czy  osobami. W ramach „Szkoły” prowadzone są takie działania jak: warsztaty, spotkania, przeglądy i wystawy. Ich tematem jest szeroko rozumiany dokument tworzony w środowisku różnych mediów: prasa, fotografia, internet, radio, film.

 

Szkoła Dokumentu jest dla Ciebie! Naucz się opowiadać o świecie, który jest obok Ciebie. Dzięki opowiadaniom o innych ludziach, o ich losach, o miejscach w których żyją, dowiesz się także dużo o samym sobie. Każda opowieść jest formą porządkowania świata, nadawania mu sensu i formą budowania Pamięci. Dopóki opowiadany świat istnieje.
We współczesnym świecie olbrzymią rolę pełnią media komunikujące nas z otaczającą rzeczywistością. Widząc ich wielką rolę, Ośrodek pokazuje jak opowiadać historie, jak prowadzić narrację, ale też jak rozumieć adresowane do nas różnego rodzaju komunikaty.

 

Szkoła Dokumentu nawiązuje do tradycyjnej formy opowiadania historii (przekaz ustny) przeniesionej w środowisko nowych mediów. Podkreśla to wciąż żywą w człowieku potrzebę opowiadania o świecie (tworzenia różnego rodzaju narracji). Można opowiadać używając do tego różnych środków. Zostań bajarzem albo zrób film, serię zdjęć (fotoreportaż), napisz reportaż, przygotuj dokument radiowy (reportaż) lub po prostu nagraj na magnetofon czyjeś wspomnienia (historia mówiona).

Tomasz Pietrasiewicz

 

Spis treści:

I. Programy Ośrodka

II. Materiały

III. Reportaż lubelski

IV. Dobre praktyki

 

I. PROGRAMY OŚRODKA
   

Spotkania z dokumentalistami

Spotkania z Dokumentem
Dni Radia w Teatrze NN
Dni (i noce) Teatru Polskiego Radia w Teatrze NN
Magiczne oko – opowieści z lubelskiego radia


Projekty Edukacyjne
Warsztaty Dziennikarstwa Internetowego
Warsztaty graffiti i historii
Listy do Henia
Warsztaty animacji sieci 
Sztuka Pamięci
Sztuka Pamięci: Stefan Kiełsznia
Dom Pamięci: historia Arnsztajnów
Światła w Ciemności -
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
Wagon Pamięci 2005 2010
Szkolne Kluby Odkrywców - Ścieżkami Pamięci
Środki Świata
Narracje


Teatr NN
Wędrowne spotkania z Opowieścią
Opowieści z Bramy

Historia Mówiona
Zapomniana Przeszłość -
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny
Lubelski Lipiec
13.12.Rówieśnicy
Grupa Zamek
Siła Wolnego Słowa
Światła w Ciemności -
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata
Opowieści o dzielnicach Lublina
Radio Pamięć


Wystawy
Dom  - Grodzka 19
Wielka Księga Miasta
Elementarz
Portret Miejsca
Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła
Galeria Teatru NN
Pamięć Miejsca

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
PRZY PROJEKTACH:

• Światła w Ciemności -

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

• Listy do Henia

• Narracje

 

II. MATERIAŁY    
Patrz: Bądź Odkrywcą Pamięci 

 Patrz: 

Stanisław Magierski "Najkrótszy film o Lublinie", 1937.

"Obrazek turystyczny", 1914, autor nieznany.
Film powstał podczas okupacji Lublina przez wojska austro- węgierskie.


Przeczytaj:

Biblioteka reportaży lubelskich

 


Posłuchaj:

Baza reportaży z Radia Lublin

Archiwum Historii Mówionej

REPORTAŻ

Czym jest reportaż prasowy?
Jak stworzyć reportaż literacki?
Reportaż prasowy – z problemów
teorii i warsztatu
Dokumentalne formy literackie
Czym jest reportaż radiowy?
Jak stworzyć reportaż radiowy?
Reportaż radiowy wg J. Jankowskiej
Reportaż radiowy wg M. Marksa
Reportaż radiowy wg M. Sawickiej
Reportaż – bibliografia
Dokument filmowy


HISTORIA MÓWIONA

Czym jest historia mówiona?
Jak nagrać historię mówioną?


STORYTELLING

Tradycja opowiadania
Sztuka opowiadania dawniej i dziś
Kim są opowiadacze historii?
Bajkoterapia
Jak opowiadać baśnie?


TEATR

Opowiadanie historii rodziny
poprzez teatr
Opowiadanie historii miejsca
poprzez teatr
Animacja teatralna


ŚLADY HISTORII

Jak korzystać ze źródeł historycznych?
Jak czytać stare fotografie?
Dziedzictwo kulturowe
Czytanie śladów historii

Baza Ikonografii


Fot. S. Kiełsznia, ul. Kowalska 10, lata 30' XX w. 

Fot. M. Kirnberger, ul. Szeroka, 1943 r.

Fot. E. Hartwig, Krakowskie Przedmieście, 1955 r.

 

III. REPORTAŻ LUBELSKI      
PRASA RADIO FOTOGRAFIA FILM

Historia prasy w Lublinie
Prasa przedwojenna
Prasa żydowska w
przedwojennym Lublinie
Bibliografia
Dziennikarze i reportażyści
lubelscy
Reportaż lubelski


Autorzy piszący o Lublinie:

Hanna Krall
Marian Brandys

Historia radia w Lublinie
Ludzie lubelskiego radia
Kalendarium radia i TV
Radio "Majdanek"
Radio "Pszczółka"
Ekspozytura PR w Lublinie
Rozgłośnia Regionalna PR
w Lublinie
Radio w latach '80-'90
Radio Lublin
Rozgłośnie lubleksie po 1992
Bibliografia

Fotografia lubelska
Lubelska fotografia do 1939
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne
Zdjecia opowiadane
Zdjęcia z historią
"Poemat o mieście Lublinie" -
fotografie 1933–2008
Bibliografia


Fotograficy dokumentujący Lublin:

Jan Bułhak
Alter Kacyzne
Roman Vishniak
Henryk Poddębski
Max Kirnberger

Telewizja w Lublinie
Kalendarium radia i TV
Bibliografia
 
Autorzy lubelscy Ludzie radia Fotograficy lubelscy Ludzie filmu

Romuald Wiśniewski
Franciszek Piątkowski
Paweł Chromcewicz
Mirosław Derecki
Ewa Czerwińska
Romuald Karaś
Anna Bocian
Grzegorz Józefczuk
Waldemar Sulisz
Andrzej Molik
Zdzisław Kazimierczuk
Adam Wiesław Kulik
Barbara Odnous

Maria Ballod
Danuta Bieniaszkiewicz
Maria Brzezińska
Tadeusz Chabros
Janusz Danielak
Kazimierz Dymel
Stanisław Fornal
Anna Kaczkowska
Katarzyna Michalak
Małgorzata Sawicka
Zbigniew Stepek
Janusz Weroniczak

Jacek Mirosław
Jan Huzar
Andrzej Polakowski
Józef Czechowicz
Wiktor Ziółkowski
Edward Hartwig
Stefan Kiełsznia
Stanisław Magierski
Stanisława Siurawska
Jerzy Marcinek
Grzegorz Józefczuk
Jan Trembecki

Stanisław Magierski
Grzegorz Linkowski

 

IV. DOBRE PRAKTYKI    
 Inicjatywy/miejsca: Szkolne koła zainteresowań, warsztaty, kłuby:  

Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie - X edycja 

Wakacyjna Akademia Reportażu im.
Ryszarda Kapuścińskiego

Wakacyjna Akademia Dziennikarska

Literacki atlas Polski. Reportaże

Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie

DZIENNIKARSKIE I LITERACKIE:

XII LO W Lublinie

Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Lublinie

Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego
w Lublinie

XI LO W Lublinie

XVI LO W Lublinie

III LO w Lublinie

XXIII LO W Lublinie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im.
I. J. Paderewskiego


FILMOWE:

Gimnazjum nr 16 w Lublinie

Gimnazjum nr 17 w Lublinie


FOTOGRAFICZNE:

Prywatne Gimnazjum
im. I.J. Paderewskiego w Lublinie

 

TEATRALNE:

Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego
w Lublinie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi

Społecze Gimnazjum im. H. Ch. Andersena
w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi

Gimnazjum nr 6 w Lublinie

Zespól Szkól Elektronicznych w Lublinie

II LO w Lublinie

IX LO w Lublinie

Gimnazjum nr 14 w Lublinie

Gimnazjum nr 17 w Lublinie

Gimnazjum nr 19 w Lublinie

Gimnazjum nr 2 w Lublinie

Pallotyńskie Gimnazjum
im. Stefana Batorego w Lublinie

Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Batorego w Lublinie

XII LO w Lublinie

XXIV w Lublinie

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
w Lublinie

Gimnazjum nr 12 w Lublinie

Gimnazjum nr 15 w Lublinie

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
w Lublinie

Gimnazjum nr 1 w Lublinie