"Listy do Henia" - doświadczenie pustki po Zagładzie